วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แบบฝึก

แบบฝึกทักษะที่ 1
การใช้คำและการเรียบเรียงคำเข้าประโยค
วัตถุประสงค์  เพื่อฝึกการใช้คำและเรียบเรียงคำเข้าประโยค
คำชี้แจง  ให้ความหมายทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคำต่อไปนี้ ดังตัวอย่าง
สมอง  ความหมายโดยตรง   ส่วนที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ
                                เป็นลูกคลื่น เป็นที่รวมประสาทให้เกิดความรู้สึก
          ความหมายโดยนัย   ฉลาดเฉลียวมีปัญญา
1.   เก้าอี้              ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.    ตาย              ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.    หมู               ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.    กล้วย           ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.    เส้น              ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.    เฆี่ยน           ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.    ลิง                ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.     นุ่น              ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.     เค็ม             ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.   เปรี้ยว         ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
แบบฝึกทักษะที่ 2
การใช้คำและการเรียบเรียงคำเข้าประโยค
วัตถุประสงค์  เพื่อฝึกทักษะการใช้คำให้ถูกต้องตรงความหมาย
คำชี้แจง  แบบฝึกทักษะชุดนี้เป็นการเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมโดยให้เลือกคำที่กำหนดมาให้และคำที่นักเรียนต้องเติมเอง
1. เลือกคำในวงเล็บให้ถูกต้องกับเนื้อหา  โดยขีดเส้นใต้คำ
1.1         ลูกรู้สึก (ซาบซึ้ง  ทราบซึ้งในพระคุณของพ่อแม่มาก
1.2         นักเรียนไม่ควร (เพิกเฉย  ละทิ้งหน้าที่ของตน
1.3         การจราจรขณะนี้กำลัง (แปร  เปลี่ยนสภาพเป็นอัมพาต
1.4         เขามักจะพูดจา (เลอะเลือน  เลยเถิดด้วยความคะนอง
1.5         คุณปู่ดู (กระฉับกระเฉง  กระชุ่มกระชวยขึ้นมากทีเดียว
1.6         เขา (เชี่ยวชาญ  สามารถในการแต่งกลอน
1.7        ไม่ว่าใครจะพูดเรื่องใด เธอก็มักจะ (ขัดแย้ง  ขัดคอ)  อยู่ร่ำไป
1.8        รุ้งมณีออกจากบ้านแต่เช้า เมื่อถึงที่ทำงานเธอก็ลงมือทำ   อย่าง (กระฉับกระเฉง      กระปรี้กระเปร่า  กระชุ่มกระชวย)
1.9        เมื่อเห็นสาวสวย ทัดบุญก็มีท่าที  (กล้องแกล้ง   กรุ้มกริ่มขึ้นทันที
1.10      พ่อดุคนขับรถ (และ  กับ)  แม่ครัวที่พากันเถลไถลอยู่ในตลาดสด
1.11      เธอต้อง (ขะมักเขม้น  ขมีขมัน  กุลีกุจอให้มากกว่านี้ ไม่เช่นนั้นงานจะเสร็จ
            ไม่ทันเวลา
1.12      ดิฉัน (เกรงใจ  เสียใจ)  มากที่ผิดนัดครั้งนี้
1.13      พนักงานสอบสวนพยายามจะ (ไกล่เกลี่ย  เกลี้ยกล่อมให้คู่กรณียอมความกัน
1.14      ไม่ว่าเธอจะอยู่ (ก็ตาม ก็ดีจะไป (ก็ตาม  ก็ดี ) เธอไม่เคยมีความสุข
1.15      สาธิตาเดิน (กราย  เฉียดมาจนใกล้ เทียมทัศน์ก็ยังจำเธอไม่ได้
1.16      เพื่อเห็นแก่คนที่ (เกี่ยวพัน  เกี่ยวข้องขอให้เธอเลิกทำผิดเสียที
1.17      การปล้นบ้านคุณหญิงยศวดีครั้งนี้น่าจะมีส่วน (เกี่ยวข้อง  เกี่ยวพัน)  กับกิจการ
             ที่บริษัทด้วย 
1.18      คุณไม่เห็นหรือว่า ฉันกำลังมีธุระสำคัญไม่น่าจะเข้ามา (ขัดบท ขัดคอ ขัดจังหวะ
1.19      ศศิพิมพ์ชอบนอน (พังพาบ  เอกเขนก  ไขว่ห้างบนเสื่อ
1.20      เขามีจิตใจที่  (เข้มแข็ง  แข็งแกร่ง )  จริง ๆ  จึงไม่หวาดหวั่นต่อภยันตรายใด ๆ
2. เติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
2.1   ภายในห้องนอนยังคง..........…..ไปด้วยกลิ่นน้ำหอม
2.2   รัฐบาลมีอำนาจในการ…...........ประเทศ
2.3   การฝึกหัดขับรถ เราต้อง….........เครื่องหมายจราจรไปด้วย
2.4   ดอกไม้สีขาวเป็น….....................แทนความบริสุทธิ์ของหญิงสาว
2.5   คนแก่หลัง….................เดินข้ามถนนมาคนเดียว
2.6   วาทิตเดินตามหญิงสาวอย่างไม่ให้…................สายตา
2.7   เรื่องที่เธอฟังวันนั้นยัง…..................จากความเป็นจริง
2.8   เธอ….............ลงอย่างสงบ หลังจากทุกข์ทรมานมาหลายปี
2.9   ผมยินดีจะ…...............ค่าเสียหายให้คุณ
2.10 เรื่องนี้ดำเนินไปตามขั้นตอนอย่าง…...............จนเขาเกือบรอไม่ไหว
2.11 หญิงสาวต้องรู้จัก…...............บ้างในบางโอกาส มิฉะนั้นคนจะหมิ่นเอาได้
2.12 เขาตั้ง…..........ไว้ว่า จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้
2.13 ญาณิกามี…..................ในการโต้ตอบและโต้กลอนสด
2.14 เธออารมณ์…...............ขึ้นมาทันทีเมื่อเพื่อนพูดถึงวศิน
2.15 คดีนี้….......................มาเป็นแรมปี จนคนไม่สนใจแล้ว
2.16 ประชาชนถูก….......................สิทธิในระบอบเผด็จการ
2.17 นายอำเภอจอมบึงเสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด…..........................
2.18 การเดินไปที่เปลี่ยวคนเดียวไม่ค่อยดีนัก ควรหาเพื่อนไปด้วยเพื่อให้…..........
2.19 จะให้ลูกทำงานอย่างไร จึงจะ…....................เจ้านาย
2.20 กิริยา…............................ของเธอ ทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดู

แบบฝึกทักษะที่ 3
การเลือกใช้คำและการเรียบเรียงคำเข้าประโยค
วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนจำแนกประโยคที่บกพร่องได้อย่างถูกต้อง    รวมทั้งแก้ไขประโยค
                    ที่บกพร่อง
1.  คำชี้แจง  นักเรียนพิจารณาว่าข้อความที่กำหนดให้  ตรงกับลักษณะใดของประโยค  ให้เขียน
                    เฉพาะหมายเลขกำกับในวงเล็บท้ายข้อ
1)      เว้นวรรคตอนไม่ถูกที่                     5)  ใช้คำไม่ตรงความหมาย
2)      วางคำไม่ถูกที่                            6)  ขาดประธานหรือยังเป็นประโยค
3)      ใช้คำฟุ่มเฟือย                               ที่ไม่สมบูรณ์
4)      ประโยคกำกวม                          7)  ถูกต้องดีแล้ว
ตัวอย่าง  ลูก ๆ จะรู้สึกอุ่นใจเมื่อพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้า                                  (  5 )
1.1               บริเวณที่บ้านเธอตั้งอยู่ มีบ้านอยู่แน่นหนามาก                           (     )
1.2                ประเทศไทยเป็นแหล่งค้าของเก่า  แก่ประเทศเพื่อนบ้าน          (     )
1.3                พอเหลียวไปเห็นคนถือปืนจ้องอยู่  ก็รู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งตัว  (     )
1.4                ศิลาไม่พูดผิดเลย                                                                   (     )
1.5                แสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นกับเราตลอดเวลา                            (     )
1.6                พิณรัตน์ค่อย ๆ วิ่งถลาไปกอดคุณแม่                                       (     )
1.7                รถทับลูกไก่ตาย                                                                     (     )
1.8                ห้ามนักศึกษาหญิงสวมกางเกงใน  เวลาราชการ                       (     )
1.9                อุมาวดีขยับตัวนอนทอดลง                                                     (     )
1.10            ถ้านิ่มตกลงไปนุชคงจะเสียใจ                                                   (     )
1.11            เขาเสร็จจากการพูดแล้ว                                                           (     )
1.12            ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์แทนความรักของแม่                             (     )
1.13            ความจริงหญิงกับชายในโลกนี้                                                 (     )
1.14            ที่จอดรถอาจารย์                                                                     (     )
1.15            เขาเป็นลูกไม่มีพ่อและแม่                                                        (     )

 2 .คำชี้แจง  แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขคำในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
2.1  ไม่มีการสอบครั้งใดจะตื่นเต้นเท่าครั้งนี้
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2  เราควรมีมาตรฐานลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3  เขาต้องขืนใจกินทั้ง ๆ ที่ไม่หิวเลย
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4  นักเรียนใหม่ต้องปรับปรุงตัวเป็นการใหญ่ เพื่อจะได้เข้ากับเพื่อนๆ ได้
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5  ผู้เขียนนำปัญหาต่างมาแพร่ให้สังคมได้รู้
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6  คุณพ่อให้ช่างมาซ่อมประตูแผ่นที่ชำรุด
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7  ซอสามสายอันนี้สวยงามประณีตมาก
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8  ครูเป็นบุคคลที่สำคัญต่อเด็ก
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9  เพื่อนบางคนเห็นคนอื่นแต่งกายหรูหราแต่ราคาแพงก็อยากจะเอาอย่างบ้าง
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          2.10 นักเรียนบางคนคิดว่าการเรียนวิชาภาษาไทยเหมือนถูกจำกัดให้กินยาหม้อใหญ่
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.   แก้ไขรูปประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษต่อไปนี้

1.1      อาจารย์จับเครื่องบินไปบรรยายที่เชียงใหม่
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2      วันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าพบตัวเองอยู่คนเดียวที่ชายหาดบางแสน
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3      เขาถูกเชิญไปงานแต่งงานหลานสาวนายอำเภอ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4      ลูกชายคุณถูกเลือกให้เป็นผู้ถือป้ายขบวนพาเหรดของนักกีฬาไทย
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5      มันเป็นความจำเป็นที่ฉันต้องอยู่ที่นี่
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6      ภาษาไทยยากต่อการเข้าใจ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7      เรื่องสั้นชุด “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า คน” แต่งโดย วินทร์ เลียววาริณ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8      ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้พบกับบรรยากาศใหม่ ๆ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9      เขาได้รับการปฏิเสธจากผู้จัดการธนาคาร
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10  เขาถูกลงโทษโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

แบบฝึกทักษะที่ 4
การใช้คำและการเรียบเรียงคำเข้าประโยค
จุดประสงค์   เพื่อให้นักเรียนเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องสละสลวย
1.      คำชี้แจง  นักเรียนสร้างประโยคต่อจากข้อความที่กำหนดให้
1.1      คุณแม่เตือนลูกสาวว่า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2      คุณครูอารมณ์ดีเป็นพิเศษจึง . . . . . . . . .
1.3      เช้านี้สิริสุดามาโรงเรียนไม่ทัน . . . . . . . . .
1.4      งานกลุ่มที่ทำไม่ทันมีสาเหตุมาจาก . . . . . .
1.5      เมื่อเช้าฉันได้ทำบุญตักบาตร. . . . . . . . . . .
1.6      หนังสือพิมพ์ที่อยู่ใต้อาคาร 2 . . . . . . . . . . .
1.7      ขยะเต็มไปหมด . . . . . . . . . . . . .
1.8      บ้านของฉัน . . . . . . . . . . . .
1.9      ฉันมองดูนก . . . . . . . . . . . .
1.10  รถวิ่งกันขวักไขว่ . . . . . . . . . .

2.      คำชี้แจง  นักเรียนแต่งเรื่องจากข้อความที่กำหนดให้
เรื่อง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            วันนั้นเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
            แม้วันนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สู้จะดีนัก แต่ข้าพเจ้าก็ได้รู้ถึงคุณค่าของน้ำใจที่มนุษย์พึงควรให้แก่กัน และเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมได้เลย

3 ความคิดเห็น: